Borsk Junior 4.10.2014


                                                  Pożegnanie z termiką paździerrnik 2014.

Brak komentarzy: